Onze aanpak: succes hangt vaak af van je mindset

Bij de Studieclub geloven we dat het belangrijk is om de uitdaging van school aan te gaan. We geven de kinderen positieve feedback om voldoende inspanning en inzet hiervoor te leveren. Op die manier leert het kind succes op school aan inspanning te koppelen, en hierdoor ontstaat vertrouwen en motivatie bij het kind.

Sommige mensen geloven dat je iets wel of niet kan, en dat daar nooit verandering in kan komen, wat je er ook aan doet. Een gevolg van deze houding is dat je geen inspanning wilt leveren, en dat je risico’s gaat vermijden. Dit in tegenstelling tot anderen die er van overtuigd zijn dat ze heel veel kunnen als ze het maar proberen, dus inspanning loont wel degelijk, dit heet een growth mindset! Bij de Studieclub weten we dat effectief leren geleerd kan worden, door kinderen op de juiste manier te motiveren en een stimulerende omgeving te bieden,. We gaan steeds op zoek naar de beste studietechnieken voor dit individuele kind, om zijn/haar growth mindset te stimuleren. Wij staan borg voor een hoge kwaliteit van onze diensten, een professionele aanpak naast een stimulerende omgeving waarbij het maximale uit ieder kind wordt gehaald.

Problemen moeten niet uit de weg gegaan worden uit angst om te falen. Vaak zitten leerlingen opgesloten in een vast denkpatroon , dit heet ook wel een fixed mindset. In een growth mindset ga je voor de uitdaging om je te ontwikkelen Carol Dweck