Hoe werken wij: Intake gesprek, en een individueel plan van aanpak

Na het eerste contact wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek samen met de ouders en de leerling. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op individuele wensen, omstandigheden, vaardigheden en uitdagingen van de leerling.

Indien nodig kan er aanvullend onderzoek verricht worden bij de leerling op het gebied van cognitieve capaciteiten, aandacht- en concentratieproblemen, (werk)geheugen, faalangst en motivatieproblemen. Op basis van het intake gesprek stellen we een individueel plan van aanpak op. De gekozen aanpak bespreken we vooraf met de studenten die de leerling gaan begeleiden . Ook specifieke aandachtspunten nemen we door. Al onze studenten hebben een training gevolgd aangaande studievaardigheden, plannen, geheugenstrategieën. Daarbij coachen wij de studenten op specifieke aandachtspunten.