Diensten

1. Huiswerkbegeleiding

Bij de Studieclub is er sprake van een intensieve huiswerkbegeleiding. Er werkt één studiebegeleider op hooguit 5 leerlingen, zodat iedere leerling voldoende aan bod kan komen. Bij binnenkomst wordt eerst de schooldag, de resultaten en het nieuwe huiswerk besproken. Aan het begin van de week wordt de weekplanning gemaakt, die iedere dag wordt bijgesteld aan de hand van nieuw huiswerk of  proefwerken. De leerling gaat vervolgens aan de slag met de dagplanning. De studiebegeleiders bieden vakinhoudelijke uitleg, sturen aan op een juiste werkhouding en werkwijze en controleren het gemaakte en geleerde werk.

2. Bijles

De bijlessen bij de Studieclub worden gegeven op individuele basis. Samen met de studiebegeleider worden de knelpunten geanalyseerd, waarna de stof wordt uitgelegd en geoefend. De Studieclub biedt bijlessen aan in alle vakken aan leerlingen van alle klassen van het voortgezet onderwijs. Tevens biedt de Studieclub bijlessen aan voor de rekentoets van het voortgezet onderwijs.

3. Brugklastraining

De overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen een grote stap, zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel gebied. Wij bieden zowel een groepstraining, als individuele training aan, om deze overgang zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. In totaal zijn het 7 trainingen van 1 uur . Tijden in overleg.Tijdens de training krijg je begeleiding bij alle dingen die je in de brugklas tegenkomt. Zo heb je bijvoorbeeld andere vakken, een lesrooster en een flinke stapel boeken. Ook heb je geen vast lokaal en vaste leraren meer. Je oefent veel in studievaardigheden en je krijgt praktische tips. Bijvoorbeeld over hoe een lesrooster werkt, hoe je je huiswerk plant en hoe je bepaalde lesstof het beste kunt leren. Natuurlijk krijg je alle ruimte om vragen te stellen tijdens de training . Op deze manier maak jij een relaxte start in de brugklas.

4. Hulp bij studiekeuze

Leerlingen vinden het vaak erg lastig om een vervolg studie uit te kiezen. Meestal overzien ze niet welke opties ze hebben en waarover ze moeten nadenken bij het maken van een keuze. Bovendien kan een verkeerde keuze leiden tot kostbare gevolgen, zowel emotioneel als financieel. Daarom zijn wij na de zomer gaan samenwerken met Step One, een bureau dat gespecialiseerd is in studie- en beroepskeuze advies aan kinderen in de leeftijd van 15 tot 18 jaar.

Het programma dat zij gebruiken heet InterQuest, een van origine Engelse test. InterQuest brengt de sterke kanten van een leerling in kaart d.m.v. een uitgebreide capaciteitentest en combineert die met zijn of haar interesses. Het maken van de test gebeurt thuis online en duurt in totaal 2 uur en 15 minuten.

In januari komt een consultant van Step One naar de Studieclub om het uitgebreide rapport met daarin de resultaten met de leerling en de ouders te bespreken.

De kosten van dit programma zijn € 295,00, inclusief btw.

 

5. Faalangst training

Wij bieden individuele faalangsttraining aan, gegeven door een klinische psycholoog. Een faalangsttraining zal altijd een op maat gesneden training zijn, aangezien er verschillende oorzaken aan de faalangst ten grondslag kunnen liggen.

6. Cogmed werkgeheugen training

De Cogmed werkgeheugentraining is een wetenschappelijk bewezen methode die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. De training is geschikt voor alle kinderen met aandachts- en concentratieproblemen, eveneens voor kinderen met ADD of ADHD.

7. Remedial teaching

Remedial teaching voor kinderen van de basisschool is op aanvraag.

8. Diagnostiek

Wij bieden uitgebreide diagnostiek,  waaronder intelligentie-onderzoek, onderzoek naar het aandachts- en concentratievermogen, onderzoek naar de executieve functies, onderzoek naar prestatiemotivatie en faalangst en onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit zijn extra diensten en kunnen ingeschakeld worden indien daar behoefte aan is.